1a.jpg
2a.jpg
3a.jpg
4a.jpg

   

Klaipėdos pedagoginė psichologinės tarnybos
darbuotojų informacinis tinklalapis     
       
     
Biblioteka

Knygos

 

Eil. Nr. Pavadinimas Autorius Išleidimo metai Naudojimo įmonėje pradžia Kas skaito knygą
1 Verbalinio elgesio metodas Dr.Mary Lynch Barbera ir Tracy Rasmussen 2021 2021 12 22 Džiuljeta Pikelytė
2 Verbalinio elgesio metodas Dr.Mary Lynch Barbera ir Tracy Rasmussen 2021 2021 12 22 Ilona Tertelienė
3 Logopedo knyga 2 E. Šliauterienė, Dž. Pikelytė 2021 2021 12 22 Sigita Liukpetrienė
4 Logopedo knyga 2 E. Šliauterienė, Dž. Pikelytė 2021 2021 12 22 Erlanda Rimšienė
5 Logopedo knyga 2 E. Šliauterienė, Dž. Pikelytė 2021 2021 12 22 Jolanta Bružauskienė
6 Tavo teigiamas kelias E. Karmaza, E.Kasperavičiūtė ir kt. 2004 2021 12 29
7 Mokytis padedantis vertinimas D. Wiliam 2020 2021 12 29
8 Tiltai N. Sturlienė 2007 2021 12 29
9 Tiltai N. Sturlienė 2007 2021 12 29
10 Priklausomybių anatomija L. Bulotaitė 2009 2021 12 29
11 Smurtas mokykloje:prevencija ir pagalba E. Karmaza, N. Grigutytė, E.G. Karmazė 2007 2007 06 29
12 Smurtas mokykloje:prevencija ir pagalba E. Karmaza, N. Grigutytė, E.G. Karmazė 2007 2007 06 29
13 Smurto prevencija J. Gilligan 2002 2022 01 03
14 Vaikų, patyrusių seksualinę prievartą, ir jų artimųjų reabilitacija ir reintegracija (psichologams) N. Grigutytė, E. Karmaza, S. Kemerienė 2004 2022 01 03
15 Vaikų, patyrusių seksualinę prievartą, ir jų artimųjų reabilitacija ir reintegracija (soc. darbuotojams ir soc.pedagogams) N. Grigutytė, E. Karmaza, S. Kemerienė 2004 2022 01 03
16 7 efektyvių paauglių įpročiai S.Covey 2006 2022 01 03
17 Už tylos sienos N. Žemaitienė 2006 2022 01 03
18 Už tylos sienos N. Žemaitienė 2006 2022 01 03
19 Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą A. Kurienė 2012 2022 01 03
20 Moterys, kurios myli per stipriai R. Norwood 2010 2022 01 03
21 Tu gali man padėti Z. Tomilinienė 2010 2022 01 03
22 Vaiko teisės ir pareigos D. Kabašinskaitė, S. Povilėnaitė 2004 2022 01 03
23 Psichologinis šeimos konsultavimas G. Navaitis 2002 2022 01 03
24 Jaučiuosi visiškai išsekusi H. Vollmer 1998 2022 01 03
25 Kaip suvaldyti tuos neklaužadas S. Cowley 2008 2022 01 03
26 Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje O. Merfeldaitė, A. Railienė 2007 2022 01 03
27 Gyvenimo įgūdžių ugdymas V-VIII kl. L. Bulotaitė ir kt. 2005 2022 01 03
28 Gyvenimo įgūdžių ugdymas IX-X kl. L. Bulotaitė ir kt. 2005 2022 01 03
29 Socialinė pedagogika:teorija ir praktika (soc. ugdymas IX) G. Kvieskienė ir kt. 2005 2022 01 03
30 Socialinė pedagogika:teorija ir praktika (soc. ugdymas IX) G. Kvieskienė ir kt. 2005 2022 01 03
31 Vostanovlenije samosti H. Kochut 2002 2022 01 03
32 Šizofrenija O. Davidonienė, N. Petrauskienė 1999 2022 01 03
33 Drauge su vaiku (psichol. patarimai tėvams) L. Bulotaitė ir kt. 2000 2022 01 03
34 Raidos ir gerovės įvertinimas (interviu su tėvais) S. Lesinskienė, G. Gintilienė ir kt. 2004 2022 01 03
35 Veiksminga mokyklų lyderystė R. J. Marzano, T. Waters ir kt. 2011 2022 01 03
36 Gal girdėjai, gal matei:i ir y, u ir ū? A. Kvičiuvienė 2014 2016 03 10
37 Klausau, girdžiu, tariu, rašau A. Fiurst, L. Paulauskienė ir kt. 2015 2016 03 10
38 Pirminis mokinio gebėjimų vertinimas bendrojo ugdymo mokykloje L. Rupštaitienė, V. Gegieckienė ir kt. 2013 2016 03 10
39 Žaisk ir kalbėk A. Andrianova 2015 2016 03 10
40 Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam A. Kurienė 2007 2022 01 03
41 Galiu padėti savo vaikui Ž. Arlauskaitė 2007 2007 06 29
42 Disleksija-nuo įvetinimo iki įveikos R. Gedutienė 2018 2022 01 03
43 Disleksijos archipelagas R. Gedutienė 2017 2022 01 03
44 Pagalbos galimybės aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams A. Dervinytė-Bongarzoni 2008 2022 01 03
45 Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas R. Juškuvienė, A. Luneckienė ir kt. 2008 2022 01 03
46 Kodėl nemiela mokykla? R. Giedrienė, O. Monkevičienė 1995 2022 01 03
47 Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas R. Kišonienė, R. Dudzinskienė 2007 2022 01 03
48 Į pagalbą mokytojui ir mokyklai R. Dudzinskienė, R. Kišonienė 2008 2022 01 03
49 Inkliuzinis ugdymas ir veikla klasėje vidurinėje mokykloje Europos specialiojo ugd. plėtotės agentūra 2005 2022 01 03
50 Ankstyvoji intervencija vaikystėje Europos specialiojo ugd. plėtotės agentūra 2010 2022 01 03
51 Švietimo paslaugų teikimo ypatumai Europos specialiojo ugd. plėtotės agentūra 2006 2022 01 03
52 Mokinių specialiųjų poreikių, pasiekimų ir pažangos vertinimas inkliuzinėje aplinkoje Europos specialiojo ugd. plėtotės agentūra 2007 2022 01 03
53 Ankstyvoji intervencija vaikystėje Europos specialiojo ugd. plėtotės agentūra 2005 2022 01 03
54 Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją V. Gevorgianienė, E. Norvaišienė 2009 2022 01 03
55 Šiuolaikinės specialiosios ir socialinės pedagogikos problemos J. Ambrukaitis 1999 2022 01 03
56 Specialiųjų poreikų vaikų pažinimas ir ugdymas J. Ambrukaitis 2001 2022 01 03
57 Iškritusių iš švietimo sistemos mokinių grąžinimo ir iškritimo iš mokyklos prevencijos modelis D. Burkauskienė ir kt. 2008 2022 01 03
58 Kartu su vaiku I. Bankauskienė ir kt. 2012 2022 01 03
59 Prekyba moterimis ir vaikais E. Karmaza ir kt. 2005 2022 01 03
60 Smurto prevencija mokyklose Europos taryba 2005 2022 01 03
61 Tėvams apie narkotikus. Kaip apsaugoti vaikus? A. G. Davidavičienė 2002 2022 01 03
62 Kuriame mokyklą be patyčių R. Povilaitis ir kt. 2007 2022 01 03
63 Individualus darbas su nusikalsti linkusiu vaiku R. Žukauskienė 2006 2022 01 03
64 Lankomumo problemų prevencija mokykloje D. Ulčinskaitė 2008 2022 01 03
65 Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas K. Ignatavičienė 2008 2022 01 03
66 Kaip vertinti prevencijos efektyvumą? A. Astrauskienė ir kt. 2007 2022 01 03
67 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa mokinių tėvams I. Bankauskienė ir kt. 2009 2022 01 03
68 Kūrybiškumas vaikų darželyje I. Becker-Textor 2001 2022 01 03
69 Mano vaikas mokinys R. V. Pivorienė, J. Šabliauskienė 2011 2022 01 03
70 Garsų diferencijavimo katalogas J. Pukenytė-Pauliukonienė, I. Žemaitėlytė 2019 2022 01 03 Jolanta Bružauskienė
71 Daiktavardžio vienaskaitos ir daugiskaitos katalogas J. Pukenytė-Pauliukonienė 2022 01 03 Jolanta Bružauskienė
72 Pasakos apie tave ir mane L. Krukauskienė 2014 2022 01 10 Dalia Klumbienė
73 Patyčios mokykloje D. Olweus 2017 2022 02 22 Kristina Gelažauskienė
74 Patyčios mokykloje D. Olweus 2017 2022 02 22
75 Patyčios mokykloje D. Olweus 2017 2022 02 22
76 Teisės į sveikatos priežiūrą paradoksas I. Baranauskienė 2020 2022 10 31 Dovana
77 Negalia ir sveikatos priežiūra I. Baranauskienė 2021 2022 10 31 Dovana
78 Žmonės su negaliomis sveikatos sistemoje: aktualijos sveikatos darbuotojų edukacijos kontekste L. Rupšienė, M. Ratkevičienė, R. Saveljeva 2021 2022 10 31 Dovana
79 Gydymas žaidimu K.Fried, Ch. McKenna ir kt. 2022 2022 11 29 Liana Brazdeikienė
80 Gydymas žaidimu K.Fried, Ch. McKenna ir kt. 2022 2022 11 29 Aušra Žiobakienė
81 Gydymas žaidimu K.Fried, Ch. McKenna ir kt. 2022 2022 11 29 Jurgita Vainauskienė
82 Gydymas žaidimu K.Fried, Ch. McKenna ir kt. 2022 2022 11 29 Gintarė Jonaitienė
83 Aš mokausi rašyti D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Džiuljeta Pikelytė
84 Aš mokausi rašyti D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Sigita Liukpetrienė
85 Aš mokausi rašyti D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Jolanta Bružauskienė
86 Aš mokausi rašyti D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Rita Nemčiauskienė
87 Priešmokykl. amžiaus vaikų fonolog. kalbos sutrik. įveik. programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2022 2022 11 29 Džiuljeta Pikelytė
88 Priešmokykl. amžiaus vaikų fonolog. kalbos sutrik. įveik. programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2022 2022 11 29 Sigita Liukpetrienė
89 Priešmokykl. amžiaus vaikų fonolog. kalbos sutrik. įveik. programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2022 2022 11 29 Jolanta Bružauskienė
90 Priešmokykl. amžiaus vaikų fonolog. kalbos sutrik. įveik. programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2022 2022 11 29 Rita Nemčiauskienė
91 Fologinio sutrikimo įveikimo programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Džiuljeta Pikelytė
92 Fologinio sutrikimo įveikimo programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Sigita Liukpetrienė
93 Fologinio sutrikimo įveikimo programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Jolanta Bružauskienė
94 Fologinio sutrikimo įveikimo programa D. Mačiūnienė, D. Šukienė 2021 2022 11 29 Rita Nemčiauskienė
95 Klaipėdos universitetas. Senųjų pastatų istorijos V. Safronovas, V. Jokubauskas 2020 2022 12 21 Dovana
96 Vaikų neurosensomotorikos sutrikimai: apžvalga, vertinimas ir įveika Autorių grupė 2022 2022 12 21 Dovana
97 Socialinių istorijų rašymo gairės Ch. Williams, B. Wright 2023 2023 10 02 Monika Pranauskienė
98 Socialinių istorijų rašymo gairės Ch. Williams, B. Wright 2023 2023 10 02 Renata Remeikienė
99 Socialinių istorijų rašymo gairės Ch. Williams, B. Wright 2023 2023 10 02 Dalia Bortnikienė
100 Socialinių istorijų rašymo gairės Ch. Williams, B. Wright 2023 2023 10 02
101 Ką galvoja mano vaikas? T. Carey 2022 2023 10 16 Vidas Karvelis
102 Žaidžiu jausmus: baimė L. Cirtautienė, G. Meslinienė 2012 2023 10 23 Natalija Zukhbaya
103 Žaidžiu jausmus: liūdesys L. Cirtautienė, G. Meslinienė 2012 2023 10 23 Natalija Zukhbaya
104 Žaidžiu jausmus: pyktis L. Cirtautienė, G. Meslinienė 2012 2023 10 23 Natalija Zukhbaya
105
106
107
108
109
110

 

 

Copyright © 2023 KPPT. Visos teisės saugomos sukurta KPPT